Bannerbilde som viser noe helserelatert

Valldal Legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkomen til våre nye heimesider.

No kan du nå oss via denne heimesida og via SMS.

Dette vil i tillegg til telefon gjere det enklare å nå oss og vi kan yte endå betre service.

 

Opningstider Norddal legekontor jul og nyttår 2019

21. november 2019 kl. 09:08

Julaftan: stengt

Fredag 27.12.19: redusert kapasitet med legar: øyeblikkelig hjelp timar frå kl.08.30-15.30

Måndag 30.12.19: redusert kapasitet med legar: øyeblikkelig hjelp timar frå kl.08.30-15.30

Nyttårsaftan: stengt

Frå onsdag 02.01.19 vanlege opningstider frå kl.08.00-16.00

 

Interkommunal legevakt opningstider jul og nyttår 2019

21. november 2019 kl. 08:56

Legevakta i Norddal,Stordal, Vestnes og Ørskog

Julaftan: 08.00-15.00 (lege har vakt til 22.00)

1 juledag: 08.00-22.00

2 juledag 08.00-22.00

27.12.19: 15.30-22.00

Laurdag: 08.00-22.00

Søndag: 08.00-22.00

Måndag: 15.30-22.00

Nyttårsaftan: 08.00-22.00

1 nyttårsdag: 08.00-22.00

Legekontora er stengt julaftan og nyttårsaftan

Legekontora er open som vanleg frå 08.30-15.30 kvardagar i romjula

 

Medisinsk Nødtelefon 1-1-3

14. oktober 2019 kl. 12:50


Dette er sentralen som koordinerar ambulansar, luftambulansar og legevaktslegar utenfor sjukehusa. Sentralen er bemanna med sjukepleiarar og ambulansekoordinatorar, og alle er spesialutdanna. Det er sjukepleiaren som svarer når du ringer 1-1-3, mens koordinatoren lyttar på samtalen og sørger for å varsle dei instansane som er nødvendig for å hjelpe deg. Når du ringer vil sjukepleiaren  stille ein del spørsmål. Dette blir gjort for å finne ut kvar hjelpa trengs, kva hjelp som trengs og kva som eventuelt må forberedast inne på sjukehuset. Er det snakk om ein nødssituasjon, vil ambulansen raskt bli varsla. Sjukepleieren vil også kunne gi deg råd om kva tiltak du bør iverksette eller om kva du bør undersøke hos pasienten.

Det er heilt normalt å vere litt stressa i ein nødssituasjon, og sjukepleiarane har god trening i å roe ned deg som ringer. Hvis det er nødvendig, vil sentralen holde telefonkontakt med deg heilt til helsepersonell kjem til staden. Om det er nødvendig kan ein også koble inn dei andre nødetatene i samtalen, for eksempel ved ei trafikkulykke.

Når kan du ringe 1-1-3?
Mange kvier seg for å ringe til medisinsk nødtelefon, ofte i frykt for å forstyrre. Kanskje dette ikkje er alvorlig, kanskje vil du vente og sjå det an? Dessverre er det slik at mange venter for lenge med å ringe, noko som kan føre til eit dårligare utfall for pasienten. Hvis det er heilt åpenbart at pasienten er akutt sjuk eller alvorlig skada, skal du ikkje nøle med å ringe 1-1-3. Her vil tidsfaktoren vere av avgjerande betydning. Men kva om du er i tvil? Kan du da ringe 1-1-3? Ja, det kan du og det skal du! Hvis det skulle vise seg at det ikkje hastar, vil du få råd om kvar du kan henvende deg, eller kva du bør gjere. Husk du er aldri alene, - når du ringer 1-1-3 blir de fleire om å takle situasjonen.

Når hastar det?
Ring alltid 1-1-3 når ein person får:
- nedsatt bevisstheit
- problemer med å puste
- får bleik, kald eller klam hud
- plutselig kraftløsheit
- trykk / press eller smerter i brystet som har vart i mer enn 5 minutter
- Når eit barn er så sjukt at det virkar apatisk, ikkje vil drikke og det blir vanskelig å få kontakt med barnet.
- Ved fall frå høgder over 3 meter
- Ved trafikkulykker, og andre ulykker hvor pasienten kan bli alvorlig skada.Når kan hjelpa vente?
Hvis du meiner tilstanden ikke er livstruende eller potensielt livstruende, men trenger tilsyn av lege innen kort tid, ringer du til legevakten der du er.