Tilsette


Susan Kugel

Kommunelege

Susan er fastlege og tilsynslege for sjukeheimen.

Ho tek imot pasientar på kontoret: tysdag, onsdag og fredag.

Såmund Botnen

lege

Botnen er ikkje på kontoret fredagar

Andrea Gran Berild

LIS 1 lege

Malene Vinsnesbakk

Vikarlege

Vinsnesbakk er ikkje på kontoret mandagar

Vanja Therese Gjerde

Helsesekretær

Marianne Skuggerud

Helsesekretær