Helsestasjon


Gerd Elin Breivik Haga er tilsett som helsesøster i 100% stilling.

Bente Elisabeth Skarbø er tilsett som konstituert helsesøster i 100% stilling. Ho er under utdanning som helsesøster.

Opningstid Valldal: måndag-fredag kl.08.00.-16.00.

Telefon: 70 25 89 12  (Gerd)  / 70 25 89 10  (Bente)

Opningstid Eidsdal: tysdag (varierar etter behov)

Telefon: 70 25 71 69