Viktig informasjon om Koronaviruset

Tilsette


Marianne Skuseth

Lege

Såmund Botnen

Llege

Botnen er ikkje på kontoret fredagar

Malene Vinsnesbakk

Vikarlege

Vinsnesbakk er ikkje på kontoret mandagar

Vanja Therese Gjerde

Helsesekretær

Roger Andersen

helsesekretær

Marianne Skuggerud

Helsesekretær