Viktig informasjon om Koronaviruset

Slik bestiller du


KORLEIS BESTILLE TIME?

Det er mange som ynskjer å nå oss og det kan difor ta ei tid før ein kjem igjennom på telefonen. Om du vil gjere det enkelt og spare tid, kan du kontakte oss direkte ved å benytte knappane på forsida, sende SMS eller laste ned vår app. Desse tenestene kan du bruke når som helst på døgnet og vi svarer så raskt vi kan.


Avbestille time, eller endre timeavtale

Du kan benytte knappen på forsida, bruke appen, sende sms eller ringe vårt sentralbord. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belasta.


Korleis bestille reseptar på faste medisinar?

Du kan benytte knappane på forsida, bruke appen eller ringe vårt sentralbord.

For medisinbestilling: sjekk alltid med apoteket om du har att medisin der på resept før du kontaktar legekontoret for bestilling av nye. Om du t.d vil ha medisinen sendt til SPAR Valldal eller Coop Eidsdal,må du gje beskjed om dette til legekontoret når du ringer/bestiller og du slepp då å ringe apoteket sjølv.

Det er ynskjeleg at ein bestiller medisin i godt tid før ein går tom.

open resept: vil seie at legen sender resepten elektronisk til ein sentral database slik at du kan hente ut medisin på alle apotek som har innført e-resept.


Heimebesøk ?

Unntaksvis kan lege kome på heimebesøk. Dette er kun aktuelt om det vurderast som medisinsk nødvendig.


Førarattestar

Attest førarkort: kr 450

Attest førarkort diabetikarar: kr 500


Frikort

Frikort for helseteneste får du nå du har betalt over eit viss beløp i egenandeler. Egenandelstak 2018 er: 2 258 kroner.

Når du viser frikortet ,slepp du å betale egenandelar for resten av året. Ver merksam på at materilet utstyr som t.d bandasjer eller taking av EKG må du betale for sjølv om du har frikort.

Barn under 16 år slepp å betale egenandelar.

Behandlarar og tenesteytarar har ansvar for å rapportere alle godkjende egenandelar til Helfo minst kvar 14.dag.

Du kan følge med på registreringar ved å logge deg på helsenorge.no


Vaksinering

Helsestasjonstenester: utfører reisevaksiner,barnevaksinasjonprogram samt gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og seinare. Ved spørsmål kontakt helsestasjon på tlf: 70 25 89 12 eller 70 25 89 10.

Influensavaksine vil bli tilbudt kvar haust, dette blir utført på legekontoret og vi vil kome tilbake med nærare informasjon om vaksinering når det nærmar seg tid for vaksinasjon.


Bruk Helserespons app

Det koster 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger: bekreftelse og timeavtale.

HelseRespons Appen på App Store HelseRespons appen på Google Play

Bestill time via SMS:

Send til 2097:

NORDDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

F.eks: NORDDAL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer