Viktig informasjon om Koronaviruset

Ergoterapi


Ergoterapeut har lokale her på Storfjord Helsesenter og har ei 60 % stilling, ho er her mandagar, tysdagar og onsdagar.

Ergoterapeut Susanne Nakken Olsen kjem tilbake etter svangerskapspermisjon 07.11.18 og vil vere på jobb mandagar,tysdagar og onsdagar

email.adr: susanne.nakken.olsen@norddal.kommune.no

Mobil: 97 15 92 68

Ergoterapi er ein helsefagleg betegnelse for behandling gjennom ulike former for (arbeids) aktivitet.Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut frå deira eigne forutsetningar.