Viktig informasjon om Koronaviruset

Helsestasjon


Gerd Elin Breivik Haga er tilsett som helsesøster i 100% stilling men har permisjon frå aug.19 til aug. 2020.

Bente Elisabeth Skarbø er tilsett som konstituert helsesøster i 100% stilling. Ho er under utdanning som helsesøster.

Opningstid Valldal: måndag-fredag kl.08.00.-16.00.

Telefon: 47814154  (Bente)

Opningstid Eidsdal: tysdag (varierar etter behov)

Telefon: 70 25 71 69