Viktig informasjon om Koronaviruset

Psykisk helse


Vilma Lygnugariene jobbar som psykisk helsearbeidar og har lokale her på Storfjord Helsesenteret.

Ho er tilgjengeleg kvar mandag og tysdag samt annan kvar torsdag i oddetalsveker.

Telefon: 70 25 88 94    

Mobil :   94 16 51 40

Tenesta er ein del av helsetilbodet i kommunen, og skal gje hjelp og rettleiing til dei som på grunn av psykiske vanskar ikkje meistrar kvardagslivet sitt.

Du kan ta direkte kontakt med koordinator, eller ta kontakt via fastlegen din.